Ke stažení

Formuláře:

OMLUVENKA

jméno dítěte

…………………………………………………………….

odchází ze ŠD sám/sama

po vyučování-po obědě -jinak…………..

Přebírám za něj/ni veškerou zodpovědnost

………………..              ……………………………………

datum                         podpis