PLATBA za ŠD – září až leden

  číslo účtu: 263434812/0300, variab.symbol:1.tř. – 111, 2.tř.- 222, 3.tř.- 333, 4.tř.- 444, zpráva pro příjemce: jméno dítěte, částka: 1500,- Kč