Platba za ŠD

Od nového školního roku se zvyšuje poplatek za ŠD na 350,- Kč/ měsíc. Platba za pololetí je 1750,- Kč.