Kroužky KERAMIKY

Kroužky jsou ve dnech pondělí, úterý a středa. Čas kroužku je vždy od 15,00 do 16,30. Kroužek KERAMIKY je placený. Cena: 750,- Kč ( za říjen až leden). Číslo účtu 263434812/0300, zpráva pro příjemce : keramika + jméno dítěte. Kroužky začínají od října.

KUCHTÍK

Kuchtík -pro 2.třídy: kroužek je bezplatný. Děti si nosí suroviny, které potřebují  (seznam vždy dostanou od paní vychovatelky ).Den kroužku – pondělí, čas: …

PLATBA za ŠD – září až leden

  číslo účtu: 263434812/0300, variab.symbol:1.tř. – 111, 2.tř.- 222, 3.tř.- 333, 4.tř.- 444, zpráva pro příjemce: jméno dítěte, částka: 1500,- Kč