Přihlášky do ŠD na škol.rok 2020/21

Přihlášky do ŠD na příští škol. rok si můžete vyzvednout 27.8., 28.8., 31.8.- od 8,00 do 14,00 h, 1.9.- od 7,00 h do 17,00 h v ŠD.