KROUŽKY v ŠD

V tomto školním roce se nebudou konat žádné kroužky v ŠD.